Prosíme vás, abyste nekopírovali obsah blogu.

Bez souhlasu autorů

(Je to otázka vašeho vlastního bezpečí ;D )

Shinee Boys -> Kapitola 1.

11. května 2015 v 19:57 | Seeg

1.KAPITOLA: "Ona nás nezná?""Dobrý den..."
"Dobrý den,vy jste ?..."
"Shin Ha Ra"
"Ano...Je mi líto ,ale nejste na seznamu."
"Co? ... Vždy mì pozvala sama Sang Yoo..."
"Tak to bude asi nìjaký omyl."
"Ahoj ... co to dìláš ? Proè jsi na mì nepoèkala?"øekl mi nìjaký kluk a než jsem staèila zareagovat ,hlídaè se mi omlouval a byli jsme na veèírku.
"C-co ... Kdo seš?"zeptala jsem se.
"Tak ty mì opravdu neznáš ? "zeptal se mì pøekvapenì.
"Myslím že ne..."øekla jsem tiše a jak jsem to doøekla ,pøišli další kluci.
"Tak sem si zmizel."øekl jeden.
"Jo no... neodolal jsem téhle rozkošné holce."øekl a koukl na mì.(Co ?...nedokázal odolat?...Kdo si myslí že je?).
"Takže náš Minho už zase flirtoval..."øekl další a zaèal se smát.
"Promiò ,že vám skáèu do rozhovoru ale... poøád si mi neøekl kdo jsi..."øekla jsem tiše a cítila se jako hlupák ,když se na mì tìch pìt klukù koukalo jako na blázna.
"Ona nás nezná?...Tak to je celkem...pøekvapivé."øekl jeden s milým úsmìvem.
"A mìla bych ?"zeptala jsem se ho.
"Já jsem JongHyun."pøedstavil se a odešel.(To jméno ... je mi nìjak povìdomý...).
"To je Key,Onew,Taemin a já jsem Minho."pøedstavil mi je a usmál se na mì.
"No a ty seš?..."zeptal se mì Key.
"Já jsem..."
"To je Shin Ha Ra."skoèil mi do øeèi Minho.
"Jo ... Shin Ha Ra."pøikývla jsem.
"Tìší nás."øekl Taemin a odešel spolu s tìma dvìma.
Celý veèer na me byl Minho nalepený a já nevìdìla jak se ho mám zbavit.Zkusila jsem se ukrýt na záchodech ,ale nìjaká holka mì vystrèila ven.
"Proè nejdeš za kamarády?"zeptala jsem se ho.
"Znám je ,ale tebe ne."øekl hned.(Ahh....Proè zrovna já...)
Nìjakou pùlhodinu po téhle vìtì si pamatuju ,ale víc ne.
"Pfff...Ahh.. Moje hlava..."vzdychla jsem ,když jsem se vzbudila.
"Kluci... Už je vzhùru."zaslechla jsem šepot.(Co ? ... Co to má být?)
Otevøela jsem oèi a nademnou stáli ti kluci ze vèrejška.
"Huh?...K-kde to jsem?"zašeptala jsem udivenì.
"Tak ty si nic nepamatuješ?"zeptal se Key s úsmìvem od ucha k uchu.
"Ne"zavrtìla jsem hlavou.
"Ahh....Tak si rychle vzpomìò a už nikdy nepij!"køikl na mì Minho.
"C-co jsem vèera dìlala?A kde to vlastnì jsem?" zeptala jsem se,když Minho odešel z místnosti.
"Jsme u nás...pøesnìji u Minhoa v pokoji."øekl Key a taky odešel.
"Když tì Minho nesl na zádech do auta,tak jsi mu nìco ošeptala...od té doby je takový."øekl Taemin.
"Pošeptala...?"divila jsem se.
"Když jsme dojeli sem,zaèala jsi blábolit nesmysly.Tak tì Minho donesl sem..."dodal.
Stydìla jsem se vyjít z pokoje ,protože jsem si nemohla vzpomenout ,co jsem mu øekla.
"No ... zbytek života tu zùstat nemùžeš."øekla jsem si.
Vstala jsem z postele a namíøila si to ke dveøím.Pomalu jsem je otevøela a nikdo nikde nebyl.
"Uff... To se mi ulevilo..."šeptla jsem radostnì.
Ke dveøím jsem šla po špièkách,abych nedìlala zbyteèný rámus.Už jsem chytila kliku a chtìla otevøít dveøe když ...
"Ha Ro ?"øekl nìkdo. Lekla jsem se tak,až jsem se bouchla o dveøe.
"Ouuu..."chytila jsem se za hlavu a JongHyun se mi zaèal smát.
"Tos chtìla odejít bez rozlouèení ?"Zeptal se Taemin.
"A bez mého telefoního èísla?"dodal Minho.
Hodila jsem ten nevraživìjší pohled co jsem umìla jeho smìrem.Rozlouèila jsem se a šla pryè. (To jsem se zase ztrapnila.....Taemin,Minho....Jsou mi nìjak povìdomí....)
Byla jsem na autobusové zastávce ,když mi zazvonil telefon.
Zvedla jsem ho a byla opravdu znechucená tím ,kdo mi volal.
Minho: "Nechala sis u nás nìco,co urèitì potøebuješ.."
Ha Ra: "Když víš moje èíslo ,tak staèilo napsat sms..."
Minho: "No ... nestaèilo."
Ha Ra: "Dobøe ...hned jsem zpátky ..."
Zavìsila jsem a otrávenì se otoèila smìrem, kterým jsem si myslela ,že jsem pøišla.
Po nìjaké dobì mi zase zazvonil telefon a Minho se mì ptal ,kde jsem a co mi tak dlouho trvá.Øekla jsem ,že jsem na cestì a zavìsila.Po chvilince jsem si ale uvìdomila,že jdu špatnì.
Byla to tmavá ulièka ,která vypadala jako by tudy už nikdo dlouho nešel.Zkusila jsem zavolat Minhovi ,ale nebyl tu žádný signál.Za popelnicí se nìco pohnulo,ale já jsem to ignorovala.
"Copak tady dìlá tak mladá a krásná dívka ,jako ty?"øekl kdosi.
Ani jsme nemukala a nechtìla jsem se ani rozhlížet ,kdo to øekl.Jen jsem si øekla ->UTEÈ<-a to jsem taky udělala...Aspoň jsem se teda pokusila,po několika metrch mě něco shodila k zemi a já omdlela,protože jsem se praštila do hlavy.


"Mami?"
"Mami jsi to ty?"
"Mami!...Stùj!...Poèkej na mì!"
Køièela jsem a bìžela za ní.Ona se ale poøád vzdalovala.
(Uff...byl to jen sen...jen sen...)
"Není zas tak chytrá jak vypadá..."
"Na to si pøišel až dneska?"
"Nechte toho ... vzbudíte ji..."Povídal si nìkdo vedle mì,ale já jsem nemìla sílu na to ,abych otevøela oèi apodívala jsem kdo.
Po nìjaké chvíli jsem se ale pøemluvila a oèi otevøela.Stál tam Taemin,Onew,Key,JongHyun a Minho sedìl vedle mì.
Když si Minho všimnul ,že jsem vzhùru,chytil mì za ruku.
"Co se stalo tentokrát?" zeptala jsem se a pokusila se o úsmìv.
"Šlas špatnou cestou a nìkdo tì pøepadl."vysvìtloval mi Onew.
"Ale Minho mìl špatný pocit ,že dlouho nejdìš ,tak tì šel hledat..."dodal Onew.
"Ah...Vážnì ?"øekla jsem pomalu.
"To je teï jedno."øekl Minho a usmál se na mì.
Když kluci až na Minhoa odešli,pomalu jsem si,s pomocí Minhoa,sedla.
"Minho...dìkuju..."øekla jsem. Dlouze se na mi podíval do oèí ,ale pak odešel aniž by øekl jediné slovo. ...
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Péťa Péťa | E-mail | 11. května 2015 v 20:39 | Reagovat

Bylo to úžasný :33 mockrát děkuju a hrozně se těším na další díl :)

2 Lexy Lexy | 12. května 2015 v 10:28 | Reagovat

moc pěkní těším se na další díl

3 Seeg Seeg | Web | 12. května 2015 v 19:12 | Reagovat

Péťo jsem ráda ,že se ti to líbí

Děkuju Lexy :)

4 Hatachi Hatachi | 12. května 2015 v 21:29 | Reagovat

Je to zajímavé.
Jen by mě zajímalo, proč HaRa pořád omdlívá. Řekla bych, že to snad má jako koníček.
A taky mě trvalo strašně dlouho, než jsem přelouskala ty divný písmenka, co tam máš, aby to slovo dávalo smysl.
Nevím, jak ostatní holky nade mnou, ale já to tak mam.
Jinak jsem zvědavá na další díl.

5 Seeg Seeg | Web | 12. května 2015 v 22:12 | Reagovat

Hatachi ta "divná písmenka" měla být háčky a čárky ... netuším proč se mi to takhle předělalo ... do příště s tím snad něco udělám ;)

6 Hatachi Hatachi | 12. května 2015 v 22:31 | Reagovat

[5]: Aha, tak to jo. Ale že to takhle zlobí...

7 Seeg Seeg | Web | 12. května 2015 v 22:50 | Reagovat

[6]: jestli to nevyřeším do příští kapitolky ,tak to prosím ještě jednou vydrž ;) ... Ale myslím,že už by to mělo býtvařešené ;)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama