Prosíme vás, abyste nekopírovali obsah blogu.

Bez souhlasu autorů

(Je to otázka vašeho vlastního bezpečí ;D )

Shinee Boys -> Kapitola 3.

22. června 2015 v 2:08 | Seeg

Předem bych se chtěla omluvit za delší neaktivitu ,ale škola se odložit nedá(bohužel).A když už jsem měla od školy trochu klid ,tak jsem zase neměla inspiraci. :P Opravdu se omlouvám ,ale od teď už by tto mělo být lepší ;) .Budu se snažit alespoň 1-2 x do týdne něco vydat.
Jinak chci připomenout ,že máme na blogu nově i recenze na kosmetiku,seriály a filmy.Tak se mrkněte ;).

Kapitola 3. --->Odhalení
"No jo Chiko ... "mumlala jsem ospale ,když po mì Chiko zaèalskákat ,abych ho vyvenèila.Nucenì jsem vstala ,vyèistila si zuby a pak jsem se oblékla.Chiko už èekal u dveøí a vrtìl ocáskem ,ale najednou se mi udìlalo nìjak špatnì.Pøed domem jsem Chika pustila z vodítka a sedla jsem si na lavièku.Po nìjaké chvíli Chiko pøibìhl a tak jsem si šla zase lehnout.

Po nìjaké dobì mi zvonil telefon a já myslela,že mi z toho zvuku praskne hlava.

Taemin: "Ahoj ... mohla bys mi prosím otevøít dveøe?

Ha Ra: "dveøe?... ty jsi u mì? "

Taemin: " Nedávno jsi mì zvala na èaj,ne ? "

Ani jsem nepoložila telefon a celá zelená jsem se øítila ke dveøím ...

Když jsem otevøela ,zamotala se mi hlava a zavrávorala jsem.Taemin to vidìl a chytil mì kolem ramen.

"Jsi tak ráda ,že mì vidíš? " zavtipkoval a pomohl mi do ložnice.

"Promiò...Dneska mi není zrovna nejlíp."zamruèela jsem .

"Nejspíš by ses mìla prospat."øekl a odešel z pokoje .

Usnula jsem ,ale když jsem se vzbudila ,sedìl vedle mì a držel mì za ruku.(Je ještì hezèí ,když spí.)

Pomalu jsem se zvedla a tiše jsem šla pro èaj. Vešla jsem do kuchynì a uvidìla Chika s velkou kostí,kterou se radostnì pokoušel rozkousat.Potom jsem si všimla ,že je umyté nádobí,vyluchováno a dokonce i utøený prach.

"Páni " øekla jsem pøekvapenì.

"Tak jsem si utekla."øekl Taemin rozespale.

"Jsem mile pøekvapená."øekla jsem a nahodila široký úsmìv

"Tak to jsem rád...Už vypadáš o moc líp."usmál se.

"Už budu muset jít .Až ti bude dobøe ta se zastav."

"Jasnì ,že se stavím"

Celý zbytek dne jsem byla zalezlá pod peøinou.

Druhý den jsem s sebou vzala i Chika.Když jsem dorazila ke klukùm,otevøel mi Onew.

"Pøišlo k nám nìjaké krásné stvoøení a s ním Ha Ra! " zakøièel ,když jsme s Chikem vešly.

"Nejsi nìjakej drzej?" øekl Taemin s úsmìvem na tváøi.

"Tady se nìco dìje .... A já na to pøijdu..."šeptl si Onew.

"Tak ty jsi pøivedla toho malýho roštáka...Tak to máme celý den pro sebe."mrknul na mì a zavedl Chika ke klukùm.

Šel do svého pokoje a já ho po chvíli následovala.

"Taemine?"hledala jsem ho ,když jsem vešla do pokoje a nevidìla ho.

"Bu!" bafl na mì.

"Ty jsi takový trdlo! Víš jak jsem se lekla?!"øekla jsem vaplašenì.

Taemin se jen smál a tak jsem dìlala uraženou.Po nìjaké chvilce se pøestal smát a obejmul mì zezadu .

"Mám tì !"øekl

"No a seš si jistej?"zeptala jsem se ho a usmála se.

Hned jak jsem to doøekla jsem ho polochtala.Pustil mì a já jsem spadla na postel.

"To si odskáèeš!"usmál se.

Pøiskoèil ke mì na postel a zaèal mì lochtat.

Po nìjaké chvíli jsme se navzájem koukli do oèí.Chtìl mì políbit ,ale ještì než se naš rty dotkly ,do místností vešel Minho.

Koukal na nás ,jako kdyby koukal na ducha.Odešel z místnosti a já si najednou pøipadala nesvá.(Co když to øekne klukùm?...Jak by na to asi zareagovali?...)

Taemin se odtáhl a sedl si vedle mì.

"To je .... usnadnìní situace."a mrknul na mì.

"Usnadnìní situace?"zeptala jsem se

"No jak ho znám ,hned to všem dole øekne...Takže mi už to nemusíme tajit."usmál se na mì.

"Jo tak ... ale stejnì ,ten jeho pohled byl divný..."øekla jsem zamyšlenì.

"To byl jen pøekvapený ... Pojï,jdeme dolù."mrknul na mì.

Sešli jsme dolù a já oèekávala spoustu otázek.Nikdo nic neøíkal a tak jsem si na chvilku myslela ,že to vzali normálnì.Pak mi ale došlo,že jim to neøekl a já si pøipadala jako na zaèátku.

Sedla jsem si na pohovku a Taemin tìsnì vedle mì.

Minho se díval do zemì a nevnímal.Onew sedìl na zemi a hrál si s Chikem.Key si èetl na terase a JongHyun si mì a Taemina podezøele mìøil.

Taemin zívl a lehl si mi na klín.Když to udìlal ,cítila jsem se pøed kluky divnì,protože o mì a Taeminovi nevìdeli.

"Hele vy dva!"køik najednou Onew.

"Že vy spolu nìco máte?!"pokraèoval.

Taemin si sedl jako pøedtím ,ale teï mì chytil za ruku.

"Hlavnì abys nezaèal žárlit."zasmál se a dal mi pusu na tváø.

Urèitì jsem zèervenala jako rajèe.

"Vidíte kluci ,já jsem øíkal ,že mezi nima nìco je!" zaèal se Onew smát.

"Ale jak dlouho už jste nám vìšeli bulíky na nos?"zeptal se zvìdavì Key.

"Ne moc dlouho...Necelé tøi týdny."øekla jsem s úsmìvem.

"Už tøi týdny?!" øekl pøekvapenì Onew.

Minho se najednou zvedl a z kuchynì pøinesl soju.

"Tak to bychom mìli oslavit,ne?"usmál se Minho a položil flašky na stùl.

Celé odpoledne jsme pili a hráli rùzné hry.Minho a JongHyun si šli lehnout dost brzy.Key a Onew šli ani ne hodinu po nich a Onew si vzal do pokoje i Chika.Já a Taemin jsme šli k nìmu do pokoje.Teda Taemin šel ... já jsem byla tak opilá ,že bych sama ty schody nevyšla,takže mì odnesl.

Když mì jsme došli do pokoje ,položil mì na postel.

"Mìla bys míò pít."øekl a lehlsi vedle mì.

"Já vím..."šeptla jsem už v polospánku.

Taemin si lehl èelem ke mì a chytl mì za ruku ,potom jsem usnula.

Spala jsem až do odpoledne.Sešla jsem dolù aniž bych se uèesala.V obýváku nikdo nebyl a tak jsem šla do kuchynì.Tam stál Onew zády ke mì.Když jsem mu poklepala na rameno,otoèil se a strašnì zaøval.Než jsem stihla nìjak zareagovat už mi vyèital jako chodím potichu a že jsem jako duch.

Napila jsem se a vrátila se do Taeminova pokoje.Šla jsem do koupelny a osprchovala se.Když jsem vylezla a byla zabalená v županu ,uklouzla jsem.Do koupelny vbìhl Taemin a Chiko hned za ním.

"Ha Ro! Jsi v poøádku....?"zeptal se vyplašenì Taemin ale pak se zarazil.Zvedl ruku a ta byla od krve.

"Nehýbej se ... zùstan v klidu...hned budu zpátky"øekl a zavolal kluky.

Jako první pøibìhl JongHyun pak se mi zaèalo htít spát.

"Hlavnì zùstaò vzhùru Ha Ro...neusínej..."mluvil na mì JongHyun ,ale nepomáhalo to.

Po chvilce jsem usnula.

Když jsem otevøela oèi ,byla jsem zmatená.

Po chvilce nìkdo vešel do pokoje.

"Ha Ro ! Koneènì ses probrala!"øekl nìjaky kluk a políbil mì na èelo.

"Kdo jsi?"zeptala jsem se.
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Kim Tereza Kim Tereza | 22. června 2015 v 15:19 | Reagovat

Moc hezky strašné se těším na další díl.

2 Seeg Seeg | Web | 24. června 2015 v 20:30 | Reagovat

To jsem moc ráda

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama